KARATE SYD IF

 

Dojo kun

1.     Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.

2.     Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.

3.     Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.

4.     Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

5.     Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

We will follow our ethical principles and never forget the true virtue of humility.

6.     Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.

7.     Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.

All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.

 

 

 
 

Träningstider ht 2018

BARN Färgbälte (9-14 år)
Onsdag 1800-19:300
Söndag 15:00-16:30
   
KNATTAR (3-8 år)
Söndag
14:00-15:00
 
NYBÖRJARE BARN vitbälte
Måndag 18:00-19:30
Fredag
16:45-18:00


FÄRGBÄLTE (över 14 år)
Måndag 19:30-21:15
Onsdag 19:30-21:15
Fredag 18:00-20:00

 
KATA (för alla)
Söndag 16:30-17:45

Obs! åldersgränserna är ungefärliga! Det bedöms individuellt i vilken grupp varje elev ska träna!

Besökadress

Fäladsskolans gymnastiksal
Vittnesgränden 14 (vid vändzonen)
226 47 Lund
alt: från Fäladstorget

KARTA

 BUSS FRÅN MALMÖ 

KONTAKT

Postadress

Karate Syd IF
c/o Rehab Syd
Stora Södergatan 47
222 23 Lund

Twitter.jpg    FaceBook.jpg    Youtube.png

Sponsrad

Rehab Syd

svea_140x140.gif